Maghälsa

Här hittar du övergripande information om magen och lättare åkommor som den kan drabbas av. Här finns också tips och råd gällande hur du bibehåller en välfungerande mage i balans.

Magens anatomi

Innan man går in på de åkommor magen kan drabbas av, kan det vara bra att känna till magens anatomi, hur olika delar av mag-tarmkanalen fungerar och samverkar. Här kan du därför ta del av en översiktlig genomgång genom att följa matens väg genom kroppen.

Samspelet mellan hjärna och tarm

Det finns en koppling mellan hjärnan och tarmen som på engelska kallas Gut-brain axis och på svenska tarm-hjärna-axeln. Tarmen och hjärnan kommunicerar med varandra på flera vis, bla genom nerver där vagusnerven är den största och mest betydande. Kommunikationen tycks också ske via olika celler, molekyler och bakterier. Idag känner vi inte till det totala samspelet dessa viktiga två organ emellan men vi kan redan nu sannolikt konstatera att den mentala hälsan och maghälsan hör ihop i ett samspel.

Maghälsa och magproblem

Magproblem drabbar i princip alla människor i någon form, vid någon tidpunkt. Här går vi översiktligt igenom de mest förekommande magåkommorna, som vanligen inte är farliga men likväl kan vara både besvärliga och besvärande att drabbas av.

Vi beskriver de vanligaste symtomen och tänkbara orsaker till att problemen uppstår eller förvärras. Vi ger också tips och råd som kan förebygga eller lindra problemen, för ofta kan man faktiskt göra mycket själv för att hålla magen i form. Dessutom är det som är rätt för magen ofta också bra för resten av kroppen.

Viktigt är dock att alltid själv använda sunt förnuft. Har man noterat en förändring i tarmfunktionen eller har allvarliga problem med magen som inte ger med sig eller som man inte kan hitta någon logisk orsak till, ska man uppsöka vården för att få problemen utredda och behandlade.