Diagnos och behandling

Vid IBS är det inte möjligt att påvisa fysiska förändringar som förklarar besvären. 

IBS-diagnosen

Mag-tarmsjukdomar som ger liknande symptom ska först uteslutas.  

  • Sjukdomshistorik och symptom bedöms: Magsmärtor och ändrat avföringsmönster
  • Blodprov
  • Avföringsprov 
  • Ev. andra undersökningar (koloskopi, gastroskopi, röntgen, ultraljud etc.) för att utesluta andra sjukdomar

Symptom (“alarmsymptom”/röde flagga) som kräver speciell uppmärksamhet: 

  • Äldre än 50 år och nyligen uppkomna besvär
  • Blod i avföringen eller blodbrist
  • Nattliga smärtor/diarré
  • Oförklarlig viktnedgång
  • Familjehistorik med tjocktarmscancer, inflammatorisk tarmsjukdom eller celiaki

Behandling

Patienten ska informeras och lugnas. 

Vikten av självhjälp som regelbundna måltider, fysisk aktivitet och stresshantering bör förklaras för patienten. Det bör också rekommenderas att patienten träffar en dietist, om en radikal förändring av kosten ska genomföras, till exempel en FODMAP-reducerad kost.

Medicinska behandlingar riktar sig vanligtvis bara till ett av IBS-symtomen. Internationella riktlinjer rekommenderar probiotika för alla de vanligaste symtomen på IBS.1 Probiotika kan även kombineras med de andra behandlingsalternativen för IBS.

Bifidobacterium longum 35624® är en bakteriestam med en god evidensbas för effektivitet vid IBS (The World Gastroenterology Organization Guidelines on Irritable Bowel Syndrome (2015))[ATB3]  Det rekommenderas generellt att ta probiotika i minst fyra veckor innan effekten av behandlingen bedöms. I sällsynta fall kan det ta längre tid än en månad, ibland upp till två eller tre månader, innan patienten kan känna symtomlindring.


Referenser:
1. Internationella riktlinjer, referenser:
· European Society for Primary Care Gastroenterology  (Hungin et al. 2018)
· UK  (NICE 2017)
· Poland  (Pietrzak et al. 2018)
· France  (Sabaté & Jouët 2016)
· Korea  (Song et al. 2018)
· USA (Ford et al. 2018)