Exempel på kliniska studier med B. longum 35624®

Det finns en lång rad kliniska studier gjorda med bakteriestammen i Alflorex®, under det nuvarande namnet Bifidobacterium longum 35624® samt det tidigare Bifidobakterium infantis 35624®. Besök gärna National Library of Medicines hemsida för en uppdaterad lista: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed, sökord “Bifidobacterium 35624″. Nedan återfinns några exempel på intressanta studier från denna lista.