Vanliga frågor och svar

Vad är egentligen bakteriestam 35624®?

35624®-stammen är en unik probiotisk stam av Bifidobacterium longum som i kliniska studier visat sig reducera symptom på IBS, irritabelt tarmsyndrom eller känslig tarm, som t.ex. magsmärtor, uppblåsthet, gaser i magen, förstoppning och diarré. (Whorwell et al.2006 ; O’Mahony et al. 2005).

35624®-stammen klassificerades ursprungligen som Bifidobacterium infantis, och detta namn förekommer därmed också som benämning på stammen i den vetenskapliga litteraturen. På grund av vetenskapliga framsteg ändras ibland namnen på bakterier och i detta fall har stammen senare taxonomiskt tilldelats arten Bifidobacterium longum. (Altmann et al. 2016). Forskning och utveckling har alltså alltid skett med samma unika 35624®-stam, oavsett benämning i övrigt.

For mer information om klinisk dokumentation og verkningsmekanism gällande stam 35624®, se nedan:

Rekommenderas 36524®-stammen av vårdpersonal och specialister?

I riktlinjerna “The World Gastroenterology Organisation guidelines for irritable bowel syndrome (2015)” står det att Bifidobacterium infantis 35624 för närvarande har den bästa evidensbasen för effekt vid IBS.

Denna rekommendation baseras på kliniska studier i Storbritannien och Irland, under ledning av välrenommerade gastroenterologer: professor Eammon Quigley, professor Fergus Shanahan och professor Peter Whorwell.

35624®-stammen listas också i “The World Gastroenterology Organisation guidelines” för probiotika (uppdaterad 2017) som en bakteriestam som gav lindring av försökspersonernas IBS-symptom (bedömning av “global IBS symptoms”).

Överlever 35624®-stammen transporten genom tarmen?

Ja. Fyra separata interventionsstudier med människor har visat att 35624®-stammen överlever transporten och att den tillfälligt koloniserar tarmen. 

  • Charbonneau D., Gibb R.D., Quigley E.M. (2013). Gut Microbes 4(3), 201-211.
  •  Healy S., Casey M., Kiely B., Quigley E.M.M., Shanahan F., Murphy F. (2017) Gut 66, A25.
  • O’Mahony L., McCarthy J., Kelly P., Hurley G., Luo F., Chen K., O’Sullivan G.C., Kiely B., Collins J.K., Shanahan F., Quigley E. (2005) Gastroenterology 128(3), 541-51.
  • von Wright A., Vilpponen-Salmela T., Llopis M.P., Collins K., Kiely B., Shanahan F., Dunne C. (2002) International Dairy Journal 12, 197-200.

Det er viktigt att notera att (i) ingen probiotika permanent kommer att kolonisera tarmen, och (ii) överlevnad i tarmen endast kan bevisas med hjälp av interventionsstudier med människor. Laboratorietester, som tarmmodeller och in vitro-studier, är nyttiga screeningverktyg, men kan inte bevisa bakteriernas överlevnad i tarmen. 

Mer information hittar du här: Klinisk dokumentation

Hur verkar 35624®-stammen?

35624® lindrar typiska symptom på IBS, genom att skapa en lugnande och skyddande barriär i den irriterade tarmen och därigenom minska störningen i tarmväggen. Mer information hittar du här: Verkningsmekanismen.

Fungerar 35624®-stammen för alla undergrupper av IBS (d.v.s. IBS-C, IBS-D, IBS-M)?

Vid de kliniska studierna med 35624®-stammen rekryterades försökspersoner med alla typer av IBS. Studien i Storbritannien (Whorwell et al. 2006) visade att 35624®-stammen korrelerade med en generell förbättring av IBS-symptom samt minskning av magsmärtor/obehag, uppblåsthet och oförutsägbar avföring. 

Mer information hittar du här: Klinisk dokumentation

Är 35624®-stammen säker att använda?

Ja. 35624®-stammen har blivit grundligt studerad och ingen säkerhetsrisk har identifierats. I kliniska prövningar liknade säkerhetsprofilen placebo. Säkerheten för denna bakteriestam har kontinuerligt övervakats sedan lanseringen som kommersiell produkt utan att några orossignaler har identifierats. (Quigley et al. 2006; Quigley et al. 2010)

Vissa kan uppleva milda och övergående förändringar i tarmen (t.ex. uppblåsthet) de första 4 veckorna av behandlingen, men detta är en indikation på at 35624®-stammen har börjat ge effekt.

35624®-kulturen tillhör en bakterieart som först koloniserar tarmen hos nyfødte.1 Dessa bakterier kan överföras från mor till barn vid födseln och finns också i modersmjölken2.

Bifidobacterium longum är också en bakterieart som återfinns på European Food Safety Authority, EFSAs lista Qualified Presumption of Safety (QPS) .


Referenser:
1.
 Martin R. et al. (2009) Isolation of bifidobacterial from breast milk and assessment of the bifidobacterial population by PCR-denaturing gradient gel electrophoresis and quantitative real-time PCR. Applied & Environmental Microbiology 75, 965-969.
2. Milani C. et al. (2015) Exploring vertical transmission of bifidobacteria from mother to child. Applied & Environmental Microbiology 81, 7078-7087.